به فرمانده گفت : اگر رمز رو اعلام کردی و توی آب نپریدم، منو هل بده تو آب!
 فرمانده : اگه مطمئن نیستی میتونی برگردی.
 -نه، پرحرف امام ایستادم فقط میترسم دلم گیر خواهر کوچولوم باشه،
آخه توی یه  حادثه خانوادمو از دست دادم، الان هم خواهرم رو سپردم به همسایه ها.
 " خوش به حالش از همه زودتر شهید شد"
برچسب ها : شهید گمنام , 

دسته بندی : شهدا ,