هرگز نمازت را ترک مکن!!!
میلیون ها نفر زیر خاک....
بزرگ ترین آرزویشان بازگشت به دنیاست...
تا سجده کنند...
و لو یک سجده!!!
برچسب ها : سجده ,  نماز , 

دسته بندی : متفرقه ,