امام مجمد تقی علیه السلام فرمودند

مومن در هر حال نیازمند سه خصلت است 

توفیق از طرف خداوند

واعظی از درون خویش 

قبول و پذیرش نصیحت کسی که او را نصیحت کرده
برچسب ها : ولادت , 

دسته بندی : رجب ,  مناسبت ها ,