ابراز برائت ایت اله موحدی کرمانی :

حمله دشمنان به ایات مصباح ، جنتی و یزدی نشانه اثر گذاری انهاست

اجتناب از موضع تهمت ایجاد میکند که در چنین مواقعی از ادعاهای دشمن ابراز برائت شود

دشمن با حمله به انها (ایات مصباح ، جنتی ، یزدی) در حقیقتقصد حمله به مقام معظم رهبری را دارد


پ ن : کسانی هم در خود ایران در حال تخریب چهره این بزرگواران هستند تا در انتخابات خبرگان رای نیاورند
تا بتوانند به راحتی از سد رهبری بگذرند
کمی بصیرت به خرج دهیم
کسانی که وابسته گانشان میلیارد دلاری بالا کشیده اند ، برای ملت کار نخواهند کرد
بیایید حق رای ای که امام برای مردم دانست و نشانه شعور هر شخص است را به کسافت نکشیم