آغاز همفكری و همدلی مجلس با رئیس‌جمهور منتخب
آغاز همفكری و همدلی مجلس با رئیس‌جمهور منتخب
 

برچسب ها : رئیس جمهور ,  رئیس مجلس ,  دیدار ,