هیـــس! وقتی میشنوی میگن اُمُل!

وقتی میشنوی میگن کلاغ سیاه...وقتی میشنوی میگن چادرنشین...

ســکوت نشانه ی وقــار و آرامشِ توست...

چادُر یا جادُر !؟ به نظر می رسد تلفظ اصلی و صحیحِ چادر، جادُر بوده است!

جادُر : " یعنی جای درّ و گوهر "

نه پاهایم 10 سانت از زمین بالاترند نه موهایم 10 سانت از سرم بالاترند، من اینجا روی زمین زندگی میکنم! در جایی که من زندگی میکنم، فقط ارزشهایم مرا بالا می کشاند، نه پاشنه کفش ، و نه کلیپس مو..!!

هوا که گرم می شود ....بله؛ کار خانم ها سخت تر است، خب گرمشان می شود، بیچاره ها گناه دارند!!
پس آیا جواز می دهید این را که ما می بینیم این روزها...یکی موهایش را به باد داده و دیگری دست هایش را به بیعت شیطان سپرده و دیگرتر آنقدر آرایش کرده که آدم نمی داند مانکن بوده آدم شده یا آدم بوده و مانکن شده؟؟

هوا گرم است؛ خیلی هم گرم!

رنگ مشکی گرما را جذب می کند.

می پرسد: حالا حتما باید چادر سرت کنی؟ آب پز نمی شی توی این گرما؟؟؟

می گوید: اگر چادر سرم نکنم، بیشتر گرمم می شود!

نگاه ها، گناه ها، داغ تر است.

نمی فهمد چه می گویم فقط به حرفم زهرخندی می زند!
*کاری که برخاسته از عشق باشد، تحمل سختی اش هم شیرین است.

خدایا ، ممنونیــم از شُمــا که در دُنیــایت ،
نقش بــآنوی نجیب و پــاکدامن را به مــا دادی
و رسـالت دین را بر دوش چــادرمان گذاشتی ...خدایا استوار کن قدمهای همه ما در دنبال کردن راه شهیدان عزیز...