آخه چند تا بچه مدرسه ایی چیکار میتونن بکنن که باید ساعتها جلوی یه مرد مسلح اینطوری بازدید شوند!!
ملک عبدالله، امیر قطر، امیر کویت، رجب طبیب اردوغان، سران کشورهای عرب، شماهایی که صهیونیست ها را برادر خطاب می کنید و یا بر کارهای اینها سکوت اختیار می کنید توجه کنید این بچه ها هم مسلمان هستن و هم عرب
روزی خواهد رسید همین بلا برای شما هم نازل میشه و بدانید چوب خدا صدا نداره!!

بر گرفته از مظلوم